New EU Funding Opportunities

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2023-2024

Α. Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς: “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς”

 • Ανοικτό για αιτήσεις
 • Διάρκεια: μέχρι τις 21/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (όποιο προηγηθεί)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας
 • Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Άλλες πληροφορίες

 • Ένταση Ενίσχυσης για ΜΜΕ : 40%
 • Ένταση Ενίσχυσης για Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς : 60%

 B.  Grant scheme for Big Enterpises in the Manufacturing Sector

 • Expected to be launched during Spring 2023

Target Audience:

 • Big companies in the Manufacturing Sector

(Big companies=more than 250 people in stuff and/or Turnover over €50.000.000 and/or Balance Sheet over €40.000.000)

Other Information

The scheme will cover planned expenditures for:

 • Construction of premises (given that there is a Building permit and approved architectural plans)
 • Landscaping / layout of buildings
 • Purchase and installation of new equipment / machinery
 • Purchase of equipment or expenditures for digital transformation
 • Purchase of photovoltaic system and/or other expenditures for energy saving

Γ. Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες (Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες)

 • Αναμένεται ν’ ανοίξει για αιτήσεις τον Απρίλιο 2023
 • Διάρκεια: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Ιδιοκτήτες κατοικιών με ημερομηνία Πολεοδομικής Αδειας ή Αδειας Οικοδομής ΠΡΙΝ την 1/12/2007

Δ. Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

 • Αναμένεται να προκηρυχθεί το β’ εξάμηνο του 2023
 • Διάρκεια: 4 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο προηγηθεί)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Άνδρες 20-50 ετών και γυναίκες 20-55 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση σε οποιοδήποτε τομέα για πρώτη φορά
 • Οι αιτητές δεν θα πρέπει να είναι μέτοχοι σε εταιρία με ποσοστό πέραν του 25% τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
 • Οι αιτητές δεν θα πρέπει να είναι αυτοεργοδοτούμενοι τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει να είναι είτε άνεργοι, είτε μισθωτοί.
 • Οι αιτητές θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (εκτός αν βρίσκονταν στο εξωτερικό λόγω σπουδών ή εργασίας)
 • · Δεν επιδοτούνται οι επιχειρήσεις τύπου franchise
 • · Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων
 • Εξαιρείται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο καλύπτεται). Εξαιρείται επίσης η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία

Άλλες πληροφορίες

Το σχέδιο καλύπτει δαπάνες για:

 • Ανέγερση κτηρίων (νοουμένου ότι υπάρχει Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια)
 • Διαμόρφωση / διαρρύθμιση κτηρίων
 • Αγορά κι εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού / μηχανημάτων / επίπλων / ηλεκτρονικού εξοπλισμού / λογισμικού
 • Δαπάνες για προβολή και προώθηση της επιχείρησης
 • Άλλα έξοδα (έμμεσες δαπάνες) ποσοστό 7% επί του συνολικού προϋπολογισμού, που απαραίτητα για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όπως έξοδα για αμοιβή συμβούλων για ετοιμασία πρότασης, τεχνοοικονομικής μελέτης και διαχείρισης του έργου κ.α.

· Ποσό συνολικού μέγιστου προϋπολογισμού για τους τομείς της μεταποίησης προϊόντων: €15.000 – €120.000

 • · Ένταση Επιδότησης: 60%
 • · Η ένταση επιδότησης θα είναι 70% εάν ο αιτητής είναι κάτω των 30 ετών

Ε. Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων

 • Αναμένεται να προκηρυχθεί το α’ τρίμηνο του 2024
 • Διάρκεια: οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συνήθως η πλατφόρμα υποβολής μένει ανοικτή για αιτήσεις για πολύ λίγο διάστημα= 2 ώρες…)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναβαθμιστούν ψηφιακά
 • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νοουμένου ότι η επενδυτική τους πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα και/ή λογισμικό

Άλλες πληροφορίες

Το σχέδιο καλύπτει δαπάνες για:
Εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.

Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά και άδεια χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή και SaaS.
Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης
Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing – Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.
Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digital Marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media),δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.α.

Ποσό συνολικού επιτρεπόμενου προϋπολογισμού ανά αιτητή: €5,000 – €100,000

Ένταση επιδότησης: 50%