Εξασφάλιση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Σχέδια Χορηγιών Ε.Ε.

*Σχέδια Χορηγιών της Ε.Ε για Επιχειρήσεις:

Ετοιμασία αιτήσεων & μελετών και υποβολή σε πλατφόρμες Σχεδίων Χορηγιών Ε.Ε.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει και τη Διαχείριση των έργων (Project Management) για την ολοκλήρωση της πληρωμής των εγκριθέντων ποσών χορηγίας.

Μερικά παραδείγματα Σχεδίων Χορηγιών της Ε.Ε και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα οποία έχουμε ετοιμάσει αιτήσεις, μελέτες και φακέλους υποβολής:

 1. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
 3. Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
 4. Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων
 5. Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Επιχειρήσεις: Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και Μη- Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
 6. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
 7. Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος
 8. Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο- Επιχειρείτε διαδικτυακά
 9. Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακή Αναβάθμιση στις Επιχειρήσεις
 10. Σχέδιο Χορηγιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τη Βιομηχανική Ρύπανση
 11. Σχέδιο Μετακίνησης Μικρών Επιχειρήσεων σε Εγκεκριμένες Περιοχές
 12. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
 13. Μέτρο 1.4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 14. EEA Grants – NGO Fund στη Κύπρο
 15. Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση
 16. 2010 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 17. ENPICBCMED Διασυνοριακή Συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Μεσογειακής Λεκάνης με άλλες χώρες της περιοχής