Στρατηγική Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις & Οργανισμούς

Οι πρόσφατες Κυβερνοεπιθέσεις σε Κρατικούς, Ημικρατικούς και Ιδιωτικούς Οργανισμούς στην Κύπρο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη για τους Οργανισμούς να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Ασφάλειας.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για την Κυβερνοασφάλεια που εφαρμόζονται μέχρι τώρα, όπως οι προστατευτικοί τοίχοι (Firewalls), το λογισμικό Antivirus, καθώς και οι τυπικοί έλεγχοι για γνωστές ευπάθειες κώδικα και για μολυσμένα USB memory sticks (κοινώς Penetration Testing), καθώς και η εφαρμογή Προτύπων Ποιότητας όπως ISO κ.α. δεν είναι πλέον αρκετά για την προστασία από το εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στην Κύπρο έχουν δείξει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή μιας μεγαλύτερης τάσης και είναι θέμα χρόνου πριν άλλες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί πέσουν θύματα παρόμοιων επιθέσεων. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα από τις εταιρείες / οργανισμούς για την προστασία τους αλλά παράλληλα και την προστασία των πελατών τους από πιθανές ζημιές.

Οι συνέπειες μιας παραβίασης ασφάλειας μπορούν να είναι καταστροφικές για οποιονδήποτε οργανισμό. H αποκατάσταση της ζημιάς στο κύρος του Οργανισμού και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών μπορεί να είναι μη-ανατρέψιμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια παραβίαση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ευθύνες, πρόστιμα και αγωγές.

Με δέσμευση μας την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας, σας παρουσιάσουμε την υπηρεσία «Στρατηγική Ασφάλειας» την οποία προσφέρουμε σε συνεργασία με στενό συνεργάτη και σύμβουλο της εταιρείας μας για θέματα Ασφάλειας με ειδικότητα στην προστασία κρίσιμων υποδομών και διασφάλιση εμπιστευτικών πληροφοριών, με διεθνή αναγνώριση, για τις Μεθοδολογίες Ολιστικής Προσέγγισης Ασφάλειας που προσφέρει.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει συνολική προσέγγιση Ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πηγές κινδύνου για τον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθειών της φυσικής υποδομής, των ανθρώπινων λαθών, των σφαλμάτων σε συστήματα και εξοπλισμό και των φυσικών καταστροφών.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία μας «Στρατηγική Ασφάλειας», επικοινωνήστε μαζί μας για να διευθετήσουμε συνάντηση κατά την οποία θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά την υπηρεσία, θα συζητήσουμε πώς αυτή μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό σας καθώς και θα απαντήσουμε οποιεσδήποτε ερωτήσεις πιθανόν να έχετε.