Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR)

Η αποτελεσματική Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), πέραν της νομικής πτυχής της νομοθεσίας, απαιτεί περισσότερα. Καμία συγκατάθεση ή νομική συμφωνία δεν μπορεί να επιτύχει 100% Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Αυτό επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση από τις διαρροές δεδομένων πολλών εταιρειών στην Κύπρο και ανά το παγκόσμιο, στις οποίες επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα και ανακοινώνονται στα μέσα μαζική ενημέρωσης.

Ο ΓΚΠΔ αποτελεί ΠΛΑΙΣΙΟ Συμμόρφωσης για την ιδιωτικότητα το οποίο αποτελείται από τους εξής πυλώνες:
1. Τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2. Τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
3. Τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
4. Την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ομάδα μας για τον ΓΚΠΔ, αποτελείται από Διαπιστευμένους Επιχειρηματικούς Συμβούλους, Συμβούλους Στρατηγικής Ασφαλείας, Ειδικούς στη Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων και Δεδομένων και Νομικούς Συμβούλους, που εξειδικεύονται σε Συμβάσεις και Συμφωνίες, που εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προκειμένου να προσφέρουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο συμμόρφωσης και να διασφαλίσουν την προστασία των επιχειρήσεων από τα πρόστιμα του ΓΚΠΔ καθώς επίσης και να διατηρήσουν το κύρος των επιχειρήσεων, το οποίο είναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ.

Υπηρεσίες GDPR οι οποίες προσφέρονται (ολιστικά ή μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες):
1. Αξιολόγηση και Ανάλυση Δεδομένων
2. Τεχνολογική Αξιολόγηση, Υλοποίηση Αλλαγών και Έλεγχος Συμμόρφωσης
3. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
4. Νομική Αξιολόγηση, Υλοποίηση Αναθεωρήσεων / Αλλαγών / Προσθηκών και Έλεγχος Συμμόρφωσης.
5. Εκπόνηση Πολιτικής και Διαδικασιών
6. Εκπαίδευση DPO
7. Εκπαίδευση Προσωπικού
8. Αντιμετώπιση Συμβάντος

*Σημείωση:
Για Διενέργεια Αξιολόγησης Ρίσκου και Καθορισμό Στρατηγικής Ασφάλειας: https://www.yiotanicolaidou.com/