Η Εταιρεία μας

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η συνεχής και με αφοσίωση προσφορά επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς, με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, και την υποβοήθηση αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο να καταστούμε η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Ιστορικό

Η C.C.G Moneylink Investments Ltd ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000, με εξειδίκευση στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων και κυρίως στην εκπόνηση Μελετών και Έρευνας, την απόκτηση χρηματοδότησης από την ΕΕ, την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την παροχή συμμόρφωσης με τον GDPR.

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Capital Trust A.E στην Ελλάδα στον τομέα των Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, από το 2003 καθώς επίσης και με την Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας – URENIO του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 2007.

Η εταιρεία με εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων προσφέρει επίσης Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, καλύπτοντας όλες τις πτυχές που διέπουν την νομοθεσία: το Νομικό μέρος, το Τεχνολογικό, την Πολιτική και Διαδικασίες, καθώς και την εκπάιδευση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και του προσωπικού.

Διαπιστεύσεις

Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της εταιρείας είναι Διαπιστευμένοι από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

Οι Σύμβουλοί μας

Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση με παράλληλη πλούσια μελετητική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων όπως:

​1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Στατιστική Ανάλυση

3. Οικονομικά

4. Ασφάλεια & Υγεία

5. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

6. Ηλεκτρολογική Μηχανική

7. Μηχανολογική Μηχανική

8. Προστασία πολύτιμων δεδομένων/πληροφοριών/εγγράφων

9. Στρατηγική Ασφάλειας

10. Νομική

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Ιδιώτες που θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση
 • Δήμους / κοινότητες
 • Πανεπιστήμια
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Εταιρείες Forex
 • Εταιρείες με μεγάλο αριθμό συνεργατών και πελατών στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών
 • Ιδιωτικά Νοσοκομεία / Ιατρικά Κέντρα
 • Ημικρατικούς και δημόσιους φορείς
 • Κρίσιμες Υποδομές
 • Μεγάλα αναπτυξιακά έργα
 • Ιδρύματα

Που θα μας βρείτε

​Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λεωφόρο Νίκου & Δέσποινας Παττίχη 108 «Μέγαρο Κωνσταντινίδη», γραφείο 101 στη Λεμεσό, Κύπρο.