Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η συνεχής και με αφοσίωση προσφορά επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς, με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, και την υποβοήθηση αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο να καταστούμε η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Moneylink Investments - 23 003

Οι υπηρεσίες μας

Business Consulting

+ Περισσότερα

GDPR

+ Περισσότερα

Άλλες Υπηρεσίες

+ Περισσότερα

Τι λένε για μας

Issues and assisting with whatever business nature, European Union funding schemes,financial assist, consulting & entrepreneurial help and much more, this top notch professional company will always give you the hard honest facts and solutions to overcome your troubles. Go ahead, without hesitation. I recommend it immensely!

Zack Georgiou

Εταιρικά Νέα

Α. Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς: “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς”

Ανοικτό για αιτήσεις
Διάρκεια: μέχρι τις 21/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (όποιο προηγηθεί)

Σε ποιους απευθύνεται:

ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας
Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
Άλλες πληροφορίες

Ένταση Ενίσχυσης για ΜΜΕ : 40%
Ένταση Ενίσχυσης για Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς : 60%

B. Grant scheme for Big Enterpises in the Manufacturing Sector

Expected to be launched during Spring 2023

Target Audience:

Big companies in the Manufacturing Sector
(Big companies=more than 250 people in stuff and/or Turnover over €50.000.000 and/or Balance Sheet over €40.000.000)

Other Information

The scheme will cover planned expenditures for:

Construction of premises (given that there is a Building permit and approved architectural plans)
Landscaping / layout of buildings
Purchase and installation of new equipment / machinery
Purchase of equipment or expenditures for digital transformation
Purchase of photovoltaic system and/or other expenditures for energy saving

Γ. Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες (Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες)

Αναμένεται ν’ ανοίξει για αιτήσεις τον Απρίλιο 2023
Διάρκεια: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

Ιδιοκτήτες κατοικιών με ημερομηνία Πολεοδομικής Αδειας ή Αδειας Οικοδομής ΠΡΙΝ την 1/12/2007

© 2000 – 2023 Moneylink Investments LTD.. All rights Reserved. Designed and Developed by George Nicolaou