Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η συνεχής και με αφοσίωση προσφορά επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς, με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, και την υποβοήθηση αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο να καταστούμε η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Moneylink Investments - 23 003

Οι υπηρεσίες μας

Τι λένε για μας

Issues and assisting with whatever business nature, European Union funding schemes,financial assist, consulting & entrepreneurial help and much more, this top notch professional company will always give you the hard honest facts and solutions to overcome your troubles. Go ahead, without hesitation. I recommend it immensely!

Zack Georgiou

Εταιρικά Νέα

Α. Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς: “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς”

Ανοικτό για αιτήσεις
Διάρκεια: μέχρι τις 21/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (όποιο προηγηθεί)

Σε ποιους απευθύνεται:

ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας
Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Άλλες πληροφορίες

Ένταση Ενίσχυσης για ΜΜΕ : 40%
Ένταση Ενίσχυσης για Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς : 60%

Β. Σχέδιο Χορηγιών για Μεγάλες Επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα

Αναμένεται να προκηρυχθεί την Άνοιξη 2023

Σε ποιους απευθύνεται:

Μεγάλες Εταιρείες του Μεταποιητικού Τομέα

(Μεγάλες Επιχειρήσεις = περισσότερα από 250 προσωπικό και/ή Κύκλο Εργασιών > €50.000.000 και/ή Ισολογισμοί > €40.000.000)

Άλλες Πληροφορίες

Το Σχέδιο καλύπτει προγραμματιζόμενες δαπάνες για:

Ανέγερση κτηρίων (νοουμένου ότι υπάρχει Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια)
Διαμόρφωση / διαρρύθμιση κτηρίων
Αγορά κι εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού / μηχανημάτων / ηλεκτρονικού εξοπλισμού / λογισμικού
Αγορά/ δαπάνες για ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρηση
Αγορά Φωτοβολταϊκού Συστήματος και/ή άλλες δπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

Γ. Προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες (Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες)

Αναμένεται ν’ ανοίξει για αιτήσεις τον Απρίλιο 2023
Διάρκεια: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

Ιδιοκτήτες με Πολεοδομική Άδεια ή Αδεια Οικοδομής που προηγείται της 1/12/2007