Η Εταιρεία μας

Ιστορικό

Η C.C.G Moneylink Investments Ltd ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 με εξειδίκευση στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων και κυρίως την Εκπόνηση Μελετών και Έρευνας, την Εξασφάλιση Επιχορηγήσεων από την Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία, και την Υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Capital Trust A.E στην Ελλάδα στον τομέα των Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, από το 2003 καθώς επίσης και με την Ερευνητική Μονάδα  Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας -  URENIO του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 2007.

 

Η εταιρεία με εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων προσφέρει  επίσης Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, τόσο στο Νομικό μέρος, όσο και στο Τεχνολογικό.

 

Διαπιστεύσεις

 • Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της εταιρείας είναι Διαπιστευμένοι από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου 

 • Η εταιρεία είναι Διαπιστευμένος Φορέας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Φ.25)

Οι Σύμβουλοί μας

Οι σύμβουλοι της Moneylink είναι διαπιστευμένοι από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου καθώς και η εταιρεία είναι Διαπιστευμένος Φορέας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Κύπρου. 

Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση με παράλληλη πλούσια μελετητική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων όπως: 

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 2. Στατιστική Ανάλυση

 3. Οικονομική Ανάπτυξη Γεωπονία

 4. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

 5. Λογιστική

 6. Ηλεκτρολογία

 7. Μηχανική

 8. Προστασία πολύτιμων δεδομένων/πληροφοριών/εγγράφων

 9. Νομική

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • Ιδιώτες που θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση

 • Δήμους / κοινότητες

 • Πανεπιστήμια

 • Εταιρείες Forex

 • Εταιρείες με μεγάλο αριθμό συνεργατών και πελατών στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών

 • Ιδιωτικά Νοσοκομεία / Ιατρικά Κέντρα

 • Ημικρατικούς και δημόσιους φορείς

 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

 • Συνδέσμους

 

Που θα μας βρείτε

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λεωφόρο Νίκου & Δέσποινας Παττίχη 108 «Μέγαρο Κωνσταντινίδη», γραφείο 101 στη Λεμεσό, Κύπρο.