Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2017 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2017 

  • Αναμένεται κατά το Α’ εξάμηνο 2019

  • Διάρκεια: 3 μήνες

 

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Υφιστάμενες ή υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα (όλους όσους κατασκευάζουν ένα βιομηχανικό προϊόν-εξαιρούνται τα γεωργικά προϊόντα) καθώς και σε άλλες στοχευμένες οικονομικές δραστηριότητες που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία (όπως ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων, βαφή αυτοκινήτων, ατμοκαθαριστήρια και πλυντήρια ρούχων, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ κ.α.)

  • Εξαιρείται το χονδρικό και λιανικό   εμπόριο (με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο καλύπτεται)

  • Εξαιρείται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία επειδή οι τομείς αυτοί καλύπτονται από άλλα σχέδια χορηγιών

  • Δεν επιδοτούνται οι επιχειρήσεις τύπου franchise

  • Δεν καλύπτονται επίσης επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων

 

Άλλες πληροφορίες

  • Το σχέδιο καλύπτει δαπάνες για ανέγερση ή/και διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτηρίων, αγορά κι εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συστήματα διαχείρισης, πιστοποίησης προϊόντων και διαπίστευσης, δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων, δαπάνες για προβολή και προώθηση της επιχείρησης καθώς και αμοιβές συμβούλων για έρευνα αγοράς ή/και μελέτη βιωσιμότητας για σκοπούς του σχεδίου.

  • Ποσό συνολικού επιτρεπόμενου προϋπολογισμού: €20.000 - €400.000

  • Ποσοστό Επιδότησης: 50%